Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 5765.

1. ĐỖ THỊ THANH
    Giới thiệu sách/ Đỗ Thị Thanh.- 2023.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Truyền thông;
    Nguồn cung cấp: TH Yên Sơn (Bắc Giang)

2. HỒNG THỊ DIỆU NI
    Bài 13: tiết 2 Văn Miếu Quốc Tử Giám/ Hồng Thị Diệu Ni: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

3. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
    Bài 19: cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào/ Nguyễn Thị Hương Giang : biên soạn; Trung học cơ sở Vạn Điểm.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trung học cơ sở Vạn Điểm (Hà Nội)

4. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
    Bài 10: Đồ thị quãng đường - thời gian (tiết 44,45,46.47)/ Nguyễn Thị Hương Giang : biên soạn; Trung học cơ sở Vạn Điểm.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trung học cơ sở Vạn Điểm (Hà Nội)

5. NGUYỄN THỊ THANH HÒA
    Chủ đề 4: Tình bạn bốn phương ( Tiết 4)/ Nguyễn Thị Thanh Hòa : biên soạn; Trung học cơ sở Vạn Điểm.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trung học cơ sở Vạn Điểm (Hà Nội)

6. NGUYỄN THỊ THANH HÒA
    Chủ đề 4: Tình bạn bốn phương ( Tiết 1)/ Nguyễn Thị Thanh Hòa : biên soạn; Trung học cơ sở Vạn Điểm.- 2.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trung học cơ sở Vạn Điểm (Hà Nội)

7. NGUYỄN THỊ THANH HOÀ
    Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc (Tiết 1)/ Nguyễn Thị Thanh Hoà: biên soạn; Trung học cơ sở Vạn Điểm.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trung học cơ sở Vạn Điểm (Hà Nội)

8. NGUYỄN THỊ THANH HÒA
    Chủ đề 4: Tình bạn bốn phương ( Tiết 2)/ Nguyễn Thị Thanh Hòa : biên soạn; Trung học cơ sở Vạn Điểm.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trung học cơ sở Vạn Điểm (Hà Nội)

9. NGUYỄN THỊ THANH HÒA
    Chủ đề 4: Tình bạn bốn phương ( Tiết 3)/ Nguyễn Thị Thanh Hòa : biên soạn; Trung học cơ sở Vạn Điểm.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trung học cơ sở Vạn Điểm (Hà Nội)

10. PHAN THỊ THÚY
    Bài 3: Tranh chân dung theo trường phái biểu hiện/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

11. PHAN THỊ THÚY
    Chủ đề: Biểu cảm của màu sắc - Bài 3: Tranh in hoa lá/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

12. PHAN THỊ THÚY
    Chủ đề: Nghệ thuật hiện đại Việt Nam- Bài 5: Nét đẹp trong tranh của Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

13. PHAN THỊ THÚY
    Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới- Bài 11: Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời Phục Hưng/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

14. PHAN THỊ THÚY
    Bài 12: Tranh tĩnh vật/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

15. PHAN THỊ THÚY
    CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

16. PHAN THỊ THÚY
    Chủ đề: Nghệ thuật tiền sử Thế giời và Việt Nam- Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

17. PHAN THỊ THÚY
    Tiết 28.Chủ đề 7. Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam/ Phan Thị Thúy: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

18. NGUYỄN NHƯ NGUYỆT
    Bài 6. Rừng ở Việt Nam/ Nguyễn Như Nguyệt: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

19. NGUYỄN NHƯ NGUYỆT
    Bài 5. Tiết 11. Trồng và chăm sóc cây cải xanh/ Nguyễn Như Nguyệt: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

20. NGUYỄN NHƯ NGUYỆT
    Bài 4. Tiết 6. Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành/ Nguyễn Như Nguyệt: biên soạn; THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai (Lào Cai)

Trang sau |